صفحه شخصی سید باقر سیدحسینیان   
 
نام و نام خانوادگی: سید باقر سیدحسینیان
استان: آذربایجان غربی - شهرستان: ارومیه
رشته: کارشناسی ارشد معماری - پایه نظام مهندسی: دو
شغل:  مدیرعامل مهندسین مشاور
تاریخ عضویت:  1390/11/26
امتیاز:  0
 فعالیت در سایت   
 
 روزنوشت ها:
0   روزنوشت / همه روزنوشت ها
 نظرات:
5   نظر / همه نظرات